"Narkotika er ALLE foreldres største bekymring"

Jeg har derfor noe veldig VIKTIG, jeg ønsker å dele med deg i denne videoen!

 

Unge mennesker fra ALLE samfunnslag, har "et lettvint" forhold til narkotika, og de tror ikke at cannabis er farlig eller vanedannende. Dette er en veldig skremmende utvikling, og vi som foreldre, besteforeldre og pårørende, trenger å være i forkant og tilegne oss kunnskap om:

  • tegn og symptomer
  • vite noe om "hva som skjer der ute"
  • hvordan ta den nødvendige samtalen
  • ha kjennskap til hvordan vi kan avdekke rus.
  • vite hva vi som foreldre, besteforeldre og pårørende kan gjøre

Forebygging av rus starter allerede når barna er små, så ikke vent.

“Invester i deg selv, ditt barn, og din familie. Vær i forkant, slik en god leder skal være"

 
Ja takk - jeg vil gjerne ha 3 gratis tips - om tegn og symptomer

Jeg som mamma, “brå våknet” en mai dag. Jeg var totalt uforberedt på det som skulle komme!  

Jeg skjønte fort at jeg hadde null peiling på narkotika. Jeg visste heller ikke hva jeg kunne gjøre eller hvor jeg kunne få hjelp. 

For ikke å snakke om alle følelsene. Jeg var livredd og i sjokk på samme tid. I tillegg så er rus tabubelagt, og man skal “liksom” ikke snakke om det, eller innrømme det for andre.

Min lærekurve var “stupbratt." Men i mitt hode, fantes det kun ett riktig svar.

Jeg startet på rus og coachutdanning. Jeg holdt etter hvert foredrag i forebygging av rus på skoler, kursleder for pårørende berørt av rus samt ulike styreverv. Men den aller største læringen har selvfølgelig vært min egen erfaring på godt og vondt. Men det gikk bra til slutt.

Jeg ønsker at du som er mamma, pappa eller pårørende, skal slippe den smerten det er å ha et barn som ruser seg. Fordi påkjenningen både fysisk og psykisk er så stor at du ikke i "din villeste fantasi" kan forestille deg det, om du ikke har kjent det på egen kropp.

Så vær i forkant og Invester i deg selv og din familie, og tilegne deg kunnskap. Vær ikke den som sier: "den så jeg ikke komme" Vi har absolutt ingen flere barn å miste til rus!