Jeg trenger hjelp
Jeg trenger hjelp

Pårørende berørt av rus.

For hver rus-avhengig er det i snitt 3-7 nære pårørende som blir berørt av den rus-avhengige i større eller mindre grad, det være seg foreldre, steforeldre, søsken, besteforeldre, tanter, onkler, venner og kolleger osv. Dette betyr at det er et sted mellom 500.000 og 1.100.000 mennesker som er berørt. Da snakker vi kun til narkotika.

Når et familiemedlem har et rusproblem, påvirkes relasjoner, roller og fungering. Det enkelte familiemedlemmet og familien som system er belastet i ulik grad. Rusmisbruk kan være svært belastende for rusmisbrukerens pårørende selv om den rus avhengige ikke bor hjemme.

Mange pårørende berørt av rus har store belastninger og fysiske helseplager. De opplever betydelig psykisk stress over lang tid og langvarig belastning og stress kan gi både fysiske og psykiske helseplager.

En japansk studie, som inkluderte 543 pårørende til rusmisbrukere, viste at over halvparten av de pårørende hadde dårlig mental helse.

Også i Norge er både somatiske og psykiske plager påvist hos pårørende til rus - avhengige. Sammenfallende belastninger som bekymringer, uforutsigbarhet, utrygghet, økonomiske belastninger, redsel, skyld, skam, sorg, stigma, krenkelser, konflikter, konsekvenser av uansvarlighet, stadige nye kriser, en opplevelse av alltid å måtte være på vakt.

Tap av sosial støtte, mestringsdilemmaer og usikkerhet for fremtiden er påvist hos pårørende på tvers av kulturer.

Pårørende til rus opplever stadig nye utfordrende situasjoner uten fasit på hvordan de skal håndteres.

Når pårørende gjerne etter lang tid ber om hjelp til hjelpeapparatet (hvis de i det hele tatt gjør det), er det ofte liten eller manglende kompetanse jevnt over.

Pårørende berørt av rus trenger kunnskap og støtte i hvilke mekanismer de står overfor, fra noen som "har gått veien før" og har de «verktøyene som trengs».

Pårørende trenger å ta tilbake «kontrollen» over eget liv. Få hjelp til å forstå hvorfor man gjør som man gjør og bli bevisst på at ved enkelte former for adferd og hjelp kan de «være med på å opprettholde den rus avhengiges avhengighet" uten å være klar over det selv.

Pårørende trenger for utenom kunnskap, innsikt og «verktøy", aksept,støtte og forståelse for den situasjonen de befinner seg i. Fordi "det å være pårørende er ikke for pyser" 

Mot Til Endring kan tilby kunnskap, erfaring, innsikt, bevisstgjøring og gi deg «verktøy» for å kunne gjøre de endringene som er nødvendig, slik at du på tross av din situasjon, kan få et bedre liv/ få tilbake ditt liv. Hvem vet, kanskje den rus avhengige kommer på «bedre tanker».

Dette foregår på NETT der du befinner deg.

Du kan være med uten å gi deg til kjenne, selv om det beste er å være "åpen" i gruppen. 

Her er det trygt og alle har taushetsplikt.

Det eneste du trenger er internett, mobil, Pc, Mac eller nettbrett. 

Hjelp til selvhjelp, ingen Quick fix.

Nettkurs lanseres snart

TRYKK HER FOR MER INFORMASJON
Powered by Kajabi