Helt klart - jeg vil være i forkant

Narkotika og partydop er ALLE foreldres verste mareritt!

Forebygging av rus på nett:

Tirsdag 17. November kl. 20.00 - 21.30  

Ønsker du å føle deg trygg på at ditt barn vet konsekvensene og farene ved bruk av narkotika? og at du som mamma/pappa, har tiltro til at ditt barn tar de riktige valgene? 

Da bør du ikke gå glipp av dette foredraget.  

Noe av det du vil lære:

1. Du tilegner deg kunnskap om rus, og vil føle deg komfortabel i samtaler med ditt barn

2. At du som pårørende sitter med "trumfkortet"  

2. Hvordan du kan gjenkjenne om ditt barn ruser seg

4. Hva du kan gjøre hvis ditt barn/ungdom er i faresonen 

Ja - dette vil jeg selvfølgelig lære

Jeg skal snakke om:

  • Hva er tegn og symptomer på rus
  • Hva som "skjer der ute"
  • Hvordan snakke med ditt barn om rus
  • Hvordan "avdekke" rus
  • Hva kan foreldre gjøre?
  • Cannabis

Min personlige historie, om det å være pårørende og mamma til rus

Jeg er: 

Mamma - Og har selv opplevd alle foreldres verste mareritt. Dette resulterte i at jeg gjorde en helomvending, fra jobb i Telecom bransjen, til utdanning innen rus feltet, NLP Coach, samt utallige verv og kurs. 

De siste 20 årene har jeg engasjert meg på rusfeltet. Jeg har holdt foredrag i forebygging av rus på skoler med politi. Hjulpet pårørende til rus, og jobbet som veileder og Coach i ulike bedrifter i flere år. 

Nå er tiden inne for deg til å tilegne deg kunnskap om rus, slik at du ikke blir som meg og flere andre som sier: Den så jeg ikke komme.

Vi har ABSOLUTT INGEN FLERE BARN OG MISTE TIL RUS, og da trenger vi foreldre og pårørende, som er villige til å skaffe seg informasjon.

Så klikk på linken og meld deg på. Disse 90 minuttene kan faktisk endre ditt barn, deg selv og din families fremtid.

Ja helt klart - jeg ønsker kunnskap!

 Jeg har vært så heldig å høre Rita Kristiansen holde foredrag 2 ganger i forebygging av rus. 

Første gang på en foreldrekveld på Kirkeby skole i Nittedal. Andre gang var på Hakadal ungdom skole.

Hun snakket om forebygging av rus, i tillegg så fortalte hun også sin egen historie, om det å være pårørende berørt av rus.

Rita har en "fengslende" måte å snakke på, og du tror på henne.

Hvordan hun forteller om seg og sin sønn gjør inntrykk. 

I tillegg har hun mye kunnskap og kompetanse, som vi som foreldre trenger. Jeg er imponert over hvordan Rita har brukt sin egen erfaring.

I  tillegg har hun tatt videreutdanning i rus, studier i  spilleavhengighet og coaching utdanning. 

Hun har også jobbet som veileder i mange år. Samt lært andre foreldre og pårørende til rus hva de bør gjøre og ikke, om de havner i samme situasjon.

Magni Røssum Jensen

 

Rita Kristiansen nyter stor tillit og respekt hos alle pårørende hun har hjulpet gjennom mange år. Pårørende til rus - er i gode hender hos Rita  

Hun deltok på våre pårørende samlinger. Hun viste tidlig at hun forsto prinsippene i arbeidet for pårørende. Hun tok riktige grep i forhold til sitt barn og fikk dermed også igjen kontroll over eget liv.

Hun var kursleder på mange selvhjelp- kurs og en naturlig leder på våre pårørende samlinger. Hun var styremedlem i LMS Groruddalen i flere år og tok over som leder i en periode.

Hun var også med på fusjonen med LMS Oslo og LMS Groruddalen til et nytt LMS i Oslo. Rita Kristiansen ble også styremedlem i LMS sentralt. Hun har holdt foredrag for elever og foreldre på mange skoler.  Hun har holdt flere kurs for pårørende samt i mange andre sammenhenger. Hun arbeidet en periode i LMS sekretariatet. Rita er "uredd" og finner styrke i egen kunnskap.                                                

Hun er en stor ressurs innen rus feltets mange utfordringer.

 Stein Lyberg, tidligere leder av LMS Grorudalen og LMS sentralt

Dette er så utrolig viktig - jeg er selvfølgelig med!
Trenger du hjelp til påmelding eller har spørsmål?

Send meg epost på [email protected] - og du får hjelp