Jeg trenger hjelp
Jeg trenger hjelp

TIL ALLE FORELDRE, BESTEFORELDRE OG  PÅRØRENDE TIL BARN OG UNGE 


Forebygging er en positivt ladet betegnelse for forsøk på å eliminere eller begrense en uønsket utvikling.
Rus forebyggende arbeid er tiltak som har som siktemål å hindre utvikling av rus avhengighet, redusere
risikoen for skade og redusere dødeligheten.

Rus fremmende arbeide er definert som "den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse".

Det er her dere foreldre, besteforeldre og pårørende kommer inn i bildet da dere er barnas
«primærforebygger».
Barn og unge har ikke utviklet kunnskap om blant annet rus og avhengighet og hva det gjør med kropp
og sjel. De snakker med sine venner eller andre, leser på nettet hvor det er mye uriktig fakta og direkte
løgn» eller ser sine venner bruke dop og «det går jo bra».


Unge mennesker har fått mer liberale holdninger til å prøve narkotika, og stadig flere unge tror cannabis er
blitt lovlig.
I flere år har ungdommens rus bruk blitt redusert, og vi har fått høre at ungdommen har blitt mer
«skikkelig». Men nå melder forskerne ved NOVA, som står bak Ungdata- undersøkelsene, at den såkalte
«skikkelighetstrenden» blant unge har snudd. Dette handler blant annet om cannabis.


Tall fra 2019, viser at det har vært en økning både i andelen som har prøvd slike stoffer og i andelen
som har blitt tilbudt hasj eller marihuana. Særlig blant gutter på videregående skole har det vært en
økning, men også blant ungdomsskoleelever. Deretter øker det markant med alder, viser tall fra
Ungdata.


For å få til en målrettet innsats med de unge enten det bare er for å prate om løst og fast eller at man er
bekymret for egne eller andres barn/ungdom, er det nødvendig at du som pårørende og
primærforebygger, tilegner deg kunnskap om rus og avhengighet.

At du vet noe om hva som kan skje på kort og lang sikt ved bruk av narkotiske stoffer,  at du vet noe om tegn og symptomer og at du har de «verktøyene» som skal til for å komme ditt barn i forkjøpet og ikke komme til «kort» i
samtaler.

Så vær i forkant og start NÅ og tilegne deg kunnskap, innsikt og hvilke «verktøy» som skal til for å komme ditt barn i møte på en god og naturlig måte.

På den annen side er det jo slik at jo senere i prosessen mann som foreldre tilegner seg
kunnskap, jo vanskeligere er det å snu en uheldig utvikling. 


Ingen kan vite nøyaktig hvem av våre barn som blir rus-avhengige.

Det vi derimot vet er at:
Cannabisprodukter alene er brukt av om lag 25 millioner europeere i alderen 15–64 år i løpet av det siste
året og at kokain er det nest mest brukte ulovlige stoffet i EU etter Cannabis. Rundt fire millioner
europeere i alderen 15-64 år rapporterer at de har brukt stoffet i løpet av 2019.


Tenker du at «det skjer ikke mitt barn»?

vil du fortsette å være «naiv», leve i uvisshet og ikke vite «hva som foregår der ute»?

være uten kunnskap når det gjelder rus og unge mennesker?


Tar du sjansen som foreldre, besteforeldre og pårørende på å unnlate å være i forkant og vite noe om dette? 

NÅR VI VET AT DE FLESTE BARN OG UNGDOM FÅR TILBUDET OM NARKOTIKA.


Den sjansen ville ikke jeg ha tatt om jeg var deg fordi: "Å VÆRE PÅRØRENDE ER IKKE FOR PYSER" 


Meld deg på Nettbasert foredrag i forebygging av rus, (tekstet) for foreldre, besteforeldre og pårørende til barn og unge. La gjerne ditt barn fra 11 -12 års alderen og oppover se det sammen med deg.

Powered by Kajabi