Jeg trenger hjelp
Jeg trenger hjelp

"Jeg bråvåknet en mai dag" -  og var totalt uforberedt 😱 på det som skulle komme!

Dette resulterte i at jeg senere måtte ta mitt livs verste valg, det å be min sønn levere husnøkkelen, pakke bagen og forlate hjemmet 😥  

Har du barn eller barnebarn? 

 • Lov meg at du tilegner deg riktig kunnskap om rus, enten her eller et annet sted.
 • At du vet noen om tegn og symptomer på rus.
 • Lov meg at du er forberedt, og har noen tanker om hvordan snakke med ditt barn om rus.
 • Og lov meg at du dropper å være "en naiv foreldre, besteforeldre" - som sier at "den så jeg ikke komme"
 • Lov meg også at om du har en urolig følelse eller mistanke, så skaff deg kunnskap og hjelp NÅ - det haster! 

Rus rammer i alle samfunnslag - det rammer hele familien 👨‍👩‍👦‍👦 og det rammer "voldsomt og  hardt" - i tillegg til at det kan vare så uendelig og lenge!

Se videoen under 👇  klikk på linken og meld deg på en av de to dagene -  dette vil du ikke gå glipp av 👇 

Vi har ingen flere barn 💖å miste til rus! 

1. Tirsdag 12. oktober kl. 20.00 - 21.30      

2. Torsdag 14. oktober kl. 12.00 - 13.30 

Helt klart . jeg melder meg på!
Video Poster Image

Kjære foreldre, besteforeldre og pårørende til barn og unge 👩‍👩‍👦‍👦 

Dere er barnas "primær forebygger" 

 • Barn og unge har ikke utviklet kunnskap om blant annet rus og avhengighet og hva det gjør med kropp og sjel.
 • De snakker med sine venner eller andre, leser på nettet hvor det er mye uriktig fakta og direkte
  løgn» eller ser sine venner bruke dop og «det går jo bra.» 
 • Unge mennesker har fått mer liberale holdninger til å prøve narkotika.
 • og stadig flere unge tror cannabis er blitt lovlig.

I flere år har ungdommens rus bruk blitt redusert, og vi har fått høre at ungdommen har blitt mer «skikkelig.»

Men nå melder forskerne ved NOVA, som står bak Ung data- undersøkelsene, at den såkalte «skikkelighetstrenden» blant unge har snudd.

Dette handler blant annet om cannabis. 

Tall fra 2019, viser at det har vært en økning både i andelen som har prøvd slike stoffer, og i andelen som har blitt tilbudt hasj eller marihuana.

Særlig blant gutter på videregående skole har det vært en økning, men også blant ungdomsskoleelever.

Deretter øker det markant med alder, viser tall fra Ung data.

-------------------------------------------------------------------------------

 For å få til en målrettet innsats med de unge enten det bare er for å prate om løst og fast, eller at man er
bekymret for egne eller andres barn/ungdom,

 • Er det nødvendig at du som pårørende og primær forebygger, tilegner deg kunnskap om rus og avhengighet.
 • At du vet noe om hva som kan skje på kort og lang sikt ved bruk av narkotiske stoffer.
 • At du vet noe om tegn og symptomer på rus.
 • At du har de «verktøyene» som skal til for å komme ditt barn i forkjøpet, og ikke komme til «kort» i samtaler.
 • På den annen side er det jo slik at jo senere i prosessen mann som foreldre tilegner seg kunnskap, jo vanskeligere er det å snu en uheldig utvikling. 

Så vær i forkant og start NÅ med å tilegne deg kunnskap, innsikt og hvilke «verktøy» som skal til for å komme ditt barn i møte på en god og naturlig måte.


Ingen kan vite nøyaktig hvem av våre barn som blir rus-avhengige.

 • Det vi derimot vet er at:
  Cannabisprodukter alene er brukt av om lag 25 millioner europeere i alderen 15–64 år i løpet av det siste
  året.
 • Og at kokain er det nest mest brukte ulovlige stoffet i EU etter Cannabis.
 • Rundt fire millioner europeere i alderen 15-64 år rapporterer at de har brukt stoffet i løpet av 2019.


Tenker du at «det skjer ikke mitt barn»?

vil du fortsette å være «naiv», leve i uvissheten og ikke vite «hva som foregår der ute»? være uten kunnskap når det gjelder rus og unge mennesker?


Tar du sjansen som foreldre, besteforeldre og pårørende på å unnlate å være i forkant ?

Når vi vet at de fleste barn og ungdom får tilbud om narkotika. 
Den sjansen ville ikke jeg ha tatt, fordi det "å være pårørende er ikke for pyser" - det vet jeg alt om!


Nå har du en UNIK mulighet til å bli med på nettbasert foredrag i forebygging av rus. 

Hvor du får kunnskap, innsikt, tips og veiledning.

Se det gjerne sammen med hele familien.

Har du barn fra 11 -12 års alderen og oppover, er det en fin mulighet til å sette rus på dagsorden, og ha samtaler i etterkant👨‍👩‍👧‍👧

1. Tirsdag 12. oktober kl. 20.00 - 21.30      

2. Torsdag 14. oktober kl. 12.00 - 13.30   

Klikk her - meld deg på foredrag i forebygging av rus!
Placeholder Image

Magni Røssum Jensen

Jeg har vært så heldig å høre Rita`s  foredrag i forebygging av rus 2 ganger.

Rita har en fengslede måte å snakke på, og du tror på henne.

Hvordan hun forteller sin historie gjør inntrykk. Jeg er imponert over hvordan Rita har brukt egen erfaring, i tillegg til utdannelse,

for deretter å lære andre foreldre og pårørende hva de bør tilegne seg av kunnskap.

Samt hvordan takle det om de havner i samme situasjon.

Dette må du bare få med deg!

Klikk her - og meld deg på!

"FRA BEKYMRET TIL INNSIKT"  

Nettbasert live 💻 foredrag i forebygging av rus. Kunnskap, tips og veiledning for foreldre, besteforeldre og pårørende til barn og unge.

Du har nå en unik sjanse ved å velge en av dagene: 
 

1. Tirsdag 12. oktober kl. 20.00 - 21.30      

2. Torsdag 14. oktober kl. 12.00 - 13.30 

 

"Invester" i dette nettbaserte foredraget i forebygging av rus, for ditt barn og deg selv. Du vil da stå mer rustet til den "nødvendige" samtalen med ditt barn om rus. 

 • Få kunnskap om hvordan du kan forebygge
 • Hvordan se tegn og symptomer
 • Hvordan snakke med ditt barn om narkotika
 • DU ER "primærforebyggerenn" til ditt barn
 • Du sitter med "trumfkortet"
 • Det er ikke et spørsmål OM det kommer, men når ditt barn får spørsmålet
 • VÆR I FORKANT. SKAFF DEG KUNNSKAP, OG SE DET GJERNE SAMMEN MED DITT BARN

"Vi har ingen flere barn og miste til rus" 

 Du kan følge Mot Til Endring på FacebookInstagram eller nettsiden www.mottilendring.no  

Ja helt klart- dette melder jeg meg på!
Powered by Kajabi